Yemekte Denge Eğitim Projesi’nin Öğrencilere Kattıkları

Sabri Ülker Vakfı’nın 2011 yılında T.C. Millî Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü iş birliğiyle hayata geçirdiği Türkiye’nin öğrenci sayısı ve sınıf düzeyi bakımından en kapsamlı beslenme projesi “Yemekte Denge Eğitim Projesi’nin etkinliği “Besin Tüketim Sıklığı ve Miktarı Araştırması-II” ile değerlendirildi. Araştırma Yemekte Denge Eğitimi sonrasında çocuklardaki pozitif değişimi ölçümledi! 

Türkiye’de son dönemde yapılan en kapsamlı çocukluk çağı beslenme araştırmalarından biri olan “Besin Tüketim Sıklığı ve Miktarı Araştırması-II” sonuçları Dublin’de düzenlenen 13. Avrupa Beslenme Konferansı’nda kamuoyu ve beslenme camiası ile paylaşıldı.
Sabri Ülker Vakfı Yemekte Denge Eğitim Projesinin etkinliğini değerlendirmek amacıyla T. C. Millî Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü liderliğinde projenin yürütüldüğü pilot okullarda 2., 3. ve 4. sınıf öğrencileriyle Marmara, Akdeniz ve SANKO Üniversiteleri Beslenme ve Diyetetik Bölümleri katkılarıyla 1901 öğrenci ile son dönemde yapılan en kapsamlı çocukluk çağı beslenme araştırmalarından birini gerçekleştirdi. Araştırma öğrencilerin beslenme eğitimi almadan önce ve sonra beslenme bilgi düzeyleri, beslenme alışkanlıkları ve fiziksel aktive durumlarını değerlendirdi ve Yemekte Denge Eğitimi sonrasında çocuklardaki pozitif değişimi ölçümledi. Çalışma sonuçları 13’üncüsü “Obez Bir Dünyada Kötü Beslenme: Avrupa Perspektifleri” başlığıyla düzenlenen Avrupa Beslenme Konferası’nda “Yemekte Denge Eğitim Projesi: Türkiye’den En İyi Uygulama Örneği” olarak sunulurken “Besin Tüketim Sıklığı ve Miktarı Araştırması-II” sonuçları beslenme camiası ile paylaşıldı.

Yemekte Denge Eğitim Projesi’nin Çocuklara Katıkları

Eğitim öncesinde öğrencilerin %16’sı güne kahvaltı etmeden başlarken eğitim sonrası öğrencilerin %94’ü kahvaltı etmeye başladı.

Her 100 şişman çocuktan 12’si ideal ağırlığına ulaştı, büyüme ve gelişme çağında olan öğrencilerin boyları ortalama 2 cm uzadı.

Öğrencilerin gün içinde fiziksel olarak aktif geçirdikleri süre 182 dk’dan 192 dk’ya çıktı.

Öğrencilerin gün içinde egzersiz için ayırdıkları süre eğitim sonrasında %40 artışla 25 dakikaya ulaştı.

Yemekte Denge eğitimi sonrasında öğrencilerin enerji alımı 200 kalori düşerek normal sınırlara ulaştı.

Araştırmada Türkiye’de ilk kez ilkokul çağındaki çocukların Akdeniz Diyetine uyumları değerlendirilmiş ve her 10 çocuktan 3’ünün Akdeniz Diyetine Uyum’unun iyi düzeyde olduğu belirlendi. Ayrıca Akdeniz diyetine uyumu iyi ve yüksek düzeyde olan çocukların diğerlerine kıyasla gün içinde aktif olarak geçirdiği sürenin daha fazla olduğu belirlendi.

Öğrencilerin sağlıklı yaşam, fiziksel aktivite, hijyen konularındaki bilgi düzeyini ve duyarlılığını ölçen sorulara ilk testte katılımcıların %87’si doğru cevap verirken son testte doğru cevap verenlerin oranı %90’a çıkmıştır.

Yemekte Denge Besin Tüketimi Sıklığı ve Miktarı Araştırması II
2018-2019 Sonuçları

İstanbul, Antalya ve Gaziantep illerinde 45 okulda 1901 öğrenci ile Marmara, Akdeniz ve SANKO Üniversiteleri katkıları ile gerçekleştirildi.