FAO Eğitim Materyalleri

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) iş birliği ile hazırlanan Yeni Eğitim materyalleri 22 ilde tüm öğrenciler ile buluşuyor.

Sevgili Öğretmenim,

Yemekte Denge Eğitim Projesi çocukların yeterli ve dengeli beslenme alışkanlığı kazanmalarına katkı sağlamak amacıyla 2011 yılından beri devam etmektedir. Projeye her yıl güncel bilgiler eklenmekte ve bu sayede okul öncesi ve ilkokul çağındaki çocuklar, neyi ne kadar yiyeceklerini öğrenmekte, fiziksel aktivitenin önemini kavramakta, sağlıklı kalmak için temel hijyen kurallarını benimsemekte ve su içmenin faydalarını öğrenmektedir.

Proje kapsamında bu yıl Birleşmiş Milletler Gıda Tarım Örgütü (FAO) ile yaptığımız iş birliği ile Birleşmiş Milletler Gıda Tarım Örgütü (FAO) ve Uluslararası Gıda İsrafı Koalisyonu (IFWC) iş birliğiyle geliştirilen TEMEL EĞİTİM KURUMLARINDA GIDA İSRAFININ AZALTILMASIYLA İLGİLİ EĞİTİM SETİ’ ni materyallerimiz arasına ekledik.

Dünyada her yıl, insanların tüketimine sunulan yaklaşık 1,3 milyar ton yiyecek kaybediliyor ya da israf ediliyor. Bunun küresel ekonomiye maliyeti 940 milyar dolardan fazladır. Dünya genelinde yaklaşık 815 milyon insan kronik kötü beslenme ve 2 milyardan fazla insan ise mikro besin eksikliğiyle karşı karşıya. 2021 Birleşmiş Milletler Gıda İsrafı Endeksi Raporu’na göre Türkiye’de her yıl 7,7 milyon tondan fazla gıda israf ediliyor, kişi başı 93 kilogram yiyecek çöpe atılıyor.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ve T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı gıda kaybı ve israfı hakkında kamuoyunun farkındalığını arttırmak ve gıda tedarik zincirindeki tüm aktörleri harekete geçirmek için Gıdanı Koru ulusal kampanyasını başlattı. “Gıdanı Koru, Sofrana Sahip Çık” kampanyası ile gıda kaybı ve israfının azaltılmasındaki yararları hakkında tüketicinin bilgisinin arttırılması ve israfı önleyici davranışların benimsetilerek, tüketicinin gıdayı tüketme alışkanlıklarında uzun soluklu değişim planlanıyor.

Öğrencileri de bu harekete dâhil etmek, gıda israfını azaltmaları için gıdaya gereken değeri vermeleri konusunda eğitmek, bu konuda farkındalık yaratmak ve uzun dönemli davranış değişikliği kazandırmak için bu eğitim setlerini Yemekte Denge Eğitim Projesi materyalleri ile birlikte tüm öğrencilerimize sunuyoruz.

Bu eğitim seti, çocukların konuya daha duyarlı olmasını teşvik edecek şekilde, onlara uygun iletişim metodu ve araçlarını kullanarak bütüncül bir gıda sistemleri anlayışını ortaya koyuyor. Öğretmenlerin en uygun olduğunu düşündükleri bileşenleri seçip uygulamaları için tasarlanan sette, çocukların nasıl birer aktif ‘gıda koruyucusu’ olabilecekleri, öğrendiklerini ailelerine ve arkadaşlarına nasıl aktarabilecekleri hakkında örnekler ve ipuçları veriliyor.

Projenin hedef kitlesini temel eğitim çağında olan Okul Öncesi ile 1–4. sınıf düzeyindeki çocuklar/öğrenciler oluşturuyor. Projenin eğitsel içeriği, öğretim programlarına entegrasyonu, eğitim materyalleri, etkinlikler, ders planları Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Bölümü Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hünkâr KORKMAZ tarafından hazırlandı.

Projenin amacına ulaşabilmesi için okullarda düzenlenecek eğitim çalışmalarına tüm personelin katılımının sağlanması, ders içi ve ders dışı etkinliklerde öğretim programlarında yer alan konulara ilişkin işlenişlere yer verilmesi, ailelere yönelik toplantı, seminer vb. çalışmaların düzenlenmesi, öğrencilerin etkin katılımına yönelik yarışmalar, sergiler, kulüp çalışmaları gibi faaliyetlerin yapılması önerilmektedir. Daha sağlıklı ve mutlu nesiller yetiştirmek amacıyla hazırlanan bu projeye verdiğiniz destek için teşekkür eder, yeni öğretim yılında başarılarınızın devamını dileriz.

Sabri Ülker Gıda Araştırmaları Enstitüsü Vakfı